AI og kunstig intelligens er ordene jeg kommer til å bruke. Teknisk sett burde jeg nok forkorte det til KI for å holde fast på det norske språk, men jeg opplever det heller som forvirrende når resten av verden snakker om AI.

En ting man må tenke på er hvordan du snakker med en maskin. Hvordan veit jeg at det den sier er sant?

For de spesielt interesserte

Hva om favorittpodcasten din hadde en egen chatbot

Les hvordan Dan Shipper lagde en chatbot basert på alle episodene fra the Huberman Lab-podcasten (fra Andrew Huberman). Her har du to utdrag fra artikkelen for å få en følelse av hva det handler om:

Det kan føre til nye måter å få mer verdi ut av det du skaper:

To start, it means that there’s a new way to monetize any existing set of intellectual property. You might not pay to access a back catalog of all Huberman Lab episodes—but if that back catalog was reformatted to be a chatbot that could instantly answer your science questions, there’s a good bet you’d input your credit card. The same is true for all sorts of writers, podcasters, and YouTubers across the content creation spectrum.

For å øke troverdigheten til svarene du får er det fremdeles ting som kan forbedres:

If every time it answered a question it told me its source—e.g., where in the episode I could go to find more information—it wouldn’t matter as much if the answer was vague or slightly wrong because I could check its work. This is eminently achievable with the current technology.