For å gjøre det tydeligere hva som er mer og mindre gjennomtenkt har jeg prøvd å innføre et nytt konsept. Det her spiller videre på digitalt hagearbeid hvor du har en tanke i utvikling.