Hittil har jeg ikke skrivi noe helt konkret om det å senke terskelen for å publisere, men det skal jeg gjøre seinere.

Enn så lenge kan jeg nevne at det handler om, for min del, å:

  1. Gjøre mest mulig i skrivemiljøet mitt (Obsidian, notat-appen jeg bruker)
  2. Jobbe meg rundt det jeg ikke er god på, f. eks ved å bruke github publisher-pluginen (se demonstrasjon under), for å unngå å måtte bruke tid i terminalen eller i Github Desktop-appen, for å publisere notatene gjennom der
  3. Skrive på flere ideer samtidig, som jeg utdyper i større grad i hva jeg har lært av å skrive 25 artikler på 23 dager

Også kommer det nok mer etterhvert.