Tiago Forte er for mange kjent som mannen bak Second Brain-konseptet. Han har forøvrig en bok om nettopp det konseptet hvis du vil dykke dypere i det, hvor han snakker om hvordan du kan bygge din egen Second Brain.

Litt kjøtt på beinet

Jeg skal komme tilbake til temaet straks, men om det begrepet –Second Brain – er nytt for deg, så vil jeg bare gi deg en kjapp definisjon, og en aldri så liten “disclaimer”.

Hva er egentlig en Second Brain?

Definisjonen først. En såkalt Second brain i denne sammenhengen er altså (i følge wikipedia):

The practice of unloading to a digital storage that keeps relationships of concepts as a network of hierarchy.

Second Brain i møte med “Personal Knowledge Management”

Disclaimeren derimot kommer fra godeste Maggie Appleton. En person jeg har referert til så mange ganger nå, at det nesten må sees på som en “intellektuell forelskelse”, i mangel på bedre ord, for hu sier så mye bra.

Hu har nemlig tatt kurset til Tiago tidligere, om å lage en Second Brain. Siden da har hu også sett hvor mye mer dette feltet om “Personal Knowledge Management” er, og beskriver Tiagos tilnærming som en:

“light introduction to the concept of knowledge management, but not deeply rooted in the historical literature. I’d encourage you to explore beyond it.”

Forøvrig så lager hu de peneste notatene noensinne, som du kan se et eksempel på fra da hu tok kurset til Tiago Forte om det å bygge en “Second brain”:

Med det sagt så hopper vi tilbake til poenget.


CODE

CODE er altså et konsept som Tiago Forte bruker for å bearbeide informasjon i sitt eget liv. Det står for Capture, Organize, Distill, og Express.

Capture

Kort fortalt handler det om å spare på det som resonnerer med deg, i tillegg til egne tanker du vil huske til seinere

Organize

Det er lett å samle ting, men vanskeligere å vite hvor de hører hjemme. Det gjelder informasjon og. Ut fra denne metoden anbefales det å sortere informasjonen etter prosjekter og ikke kategori. Altså heller bruke de aktive prosjektene du har gående som en slags ledestjerne, for å reflektere over hvor du kommer til å ha bruk for informasjonen seinere. I stedet for hvilken kategori informasjonen

Tiago Forte bruker et system han har kalt PARA for å organisere innholdet sitt i 4 ulike kategorier:

  • Projects: Flere oppgaver som er knytta sammen for å nå et mål, som har en deadline
  • Areas: Områder med aktivitet som blir vedlikeholdt over tid
  • Resources: Emner eller temaer som du er interessert i
  • Archives: Inaktive elementer fra de tre kategoriene over

Det er nok mye mer man kan si om PARA-tilnærmingen, og du kan lese mer på bloggen til Forte sjøl, men i sammenhengen av å organisere læring og notater, så er det i grove trekk hva det går ut på. Såvidt jeg har skjønt.

Distill

Her handler det om å bryte opp informasjonen i mindre biter, og bearbeide det så det blir lettere å bruke til seinere.

Når du lagrer, eller samler, mye informasjon så kan det hope seg opp. Og desto mer du samler på, desto viktigere er det å vite hva de handler om. Nettopp derfor er det viktige å fange essensen av det du har lagra, og hva som er viktig for deg å huske framover. Her skriver Tiago Forte om noe han kaller progressive summarization, som vil gjøre det lettere å huske hvorfor informasjonen ressonerte med deg til å starte med

Express

Ved å dele tankene dine gir du også andre muligheten til å lære av det.


..Men Hvorfor deler jeg det her?

Jo, for å tydeliggjøre de ulike stegene fra inspirasjon (et sitat eller setning som resonnerer med deg) til du bruker det du har lært. Siden det er flere ulike tilnærminger til det samme syns jeg det blir lettere å ta et isolert blikk på hver av dem. Derfor kommer jeg også til å gjøre det samme med Zettelkasten-metoden framover. Som i stor grad har vært med å påvirke hvordan jeg håndterer det jeg lærer, og måten jeg skriver på nå.