I blant føler jeg meg litt flåsete når jeg siterer folk i øst og vest, og refererer til bøker, artikler og podcaster. Som om jeg prøver å virke mer intellektuell og belest, med nesa til værs, enn det jeg egentlig er.

For all del, i løpet av et halvår leser jeg kanskje to-tre bøker, så det er da noe, men det som slo meg er at det her er hvordan jeg faktisk bruker det jeg lærer. Og det kjenner jeg er verdifullt.

Hva det betyr for ditt eget liv

For det samme gjelder for skriving som jeg nevnte om å ta notater fra det jeg leser. Som jeg sa i ditt framtidige, fremmede fremmede “jeg”:

..personlig husker jeg det jeg har lest så mye bedre. Nettopp fordi jeg har interagert med orda og tankene. Jeg har reflektert rundt hva det betyr, og hva det kanskje betyr for mitt eget liv.

Og som Sönke Ahrens skriver i boka “How to Take Smart Notes”, så kan du ikke omformulere noe du har lært med mindre du har tatt deg tida til å prøve og forstå hva det handler om.

Det som kommer inn kommer ikke alltid ut

Om du skulle tatt i bruk det du leser og hører, hvordan hadde det sett ut?

For det er jo ingen tvil om at vi konsumerer mye kunnskap, vi tar inn mye informasjon, men hva kommer ut på andre sida? Snakker du om det med venner, kollegaer, eller familie?

Det er jo mye som kan trigge en “transformativ” tanke – fra bøker, artikler, eller ting som bare fascinerer deg fra sosiale medier og tv, til det du hører på podcaster, lydbøker, og engasjerende samtaler du har med andre.

Du veit, de øyeblikkene som får deg til å tenke, “Å, det var jeg ikke klar over!”, eller “Hmm, det var en fin måte å si det på.

Skriver du det da i et notat på telefonen, eller en notatbok, og lagrer de for deg sjøl?

Å bruke det man lærer vil sannsyligvis se annerledes ut fra person til person. Samtidig tror jeg vi alle har levd mange år uten å nødvendigvis ta i bruk den kunnskapen vi tilegner vårs.

Noe av det former jo tankene våre til seinere, men hvordan hadde det sett ut for din del, dersom du hadde bearbeida, og interagert mer med det du lærte?

Hva tror du at du hadde fått ut av det?

Hva jeg får ut av å bruke det jeg lærer

For min del så får det meg til å tenke dypere, og reflektere på hva som resonnerte med meg. Hva var det med akkurat den tanken, eller den måten å si noe på, som traff meg?

Alfred North Whitehead sa en gang, at alt som er viktig har blitt sagt før. Og jeg tror det ligger noe sannhet i det. Utfordringa er at vi alle må lære det hver for vårs. Å leve burde sånn sett være et samarbeid i større grad. For når det kommer til å håndtere følelsene våre, altså hvordan vi har det i et gitt øyeblikk, er vi ofte overlatt til vårs sjøl.

Et vokabular for livet sjæl

Derfor syns jeg det er så verdifullt å lære av andre. For det gir meg også et vokabular for å forklare livet mitt mens jeg lever det, både for min egen del, men også med andre. Og det vil alltid være relevant, uansett om det er med noen du bor sammen med, de du jobber med, eller også venner og familie.

Dersom du klarer å forbedre evnen til å forklare hvordan du sjøl har det så er det jo uendelig mye lettere å vite hvor man har deg. Hva som er forventa oppførsel, og ikke. Hvilke behov du har.

Læring i sammenheng med glede

Det var en irsk dikter en gang, som het William Butler Yeats, som sa det så fint,

Happiness is neither virtue, nor pleasure, nor this thing nor that, but simply growth. We are happy when we are growing.”

Jeg tror det er grunnen til at jeg skriver. Uavhengig av om det er til deg, og alle andre, eller om det kun er for min egen skyld.

Når jeg vokser vedlikeholder jeg også et slags nivå av glede. Mens det motsatte føles mer som resignasjon. At jeg slipper tøylene. Eller sagt på en mer moderne måte:

Altså en slags “rolig underkastelse under skjebnen”, som Store Norske Leksikon ville sagt det. At man tar det mer som det kommer.

Men hei! Det er lov å være uenig.


Jeg er genuint interessert i å høre hva du tenker om det her. Hvordan du allerede bruker det du lærer, eller hvordan det hadde sett ut for deg, dersom du skulle tatt i bruk det du leser og hører.

Send meg en mail til strombraaten@gmail.com om du er åpen for dele noen tanker ✌️