Dette er spørsmålene jeg stiller meg sjøl for å vurdere året som har vært, og hva jeg vil ta med meg inn i året som kommer.


Året som var

Når du ser tilbake på året som har vært, hva er de første 5-10 tinga du kommer på?

Bare skriv ned det du kommer på først. Kan være alt fra spesifikke øyeblikk, prosjekter du har fokusert på, til hendelser som gjorde et sterkt inntrykk, og mye mer.

Se gjennom kalenderen din for å minne deg på hva du har glemt bort

Skriv ned alt du hadde glemt bort, som du husker som spesielt positivt eller negativt. Du trenger ikke trekke fram hver enkelt kafétur du hadde med en venn, men sett det på lista én gang hvis det var spesielt positivt for deg.

Er det noe fra fjoråret som du kan lære av, og ta med deg inn i nyåret?

Noe du har lærte om deg sjøl, eller en måte du kan håndtere ulike situasjoner på f. eks. Hvis du syns det er vanskelig så kan du se på det du skreiv ned fra kalenderen din.

Hva er det som har forma deg i størst grad i løpet av det siste året?

Trekk fram noen “honourable mentions”, og vurder det derfra. Ikke fokuser på at du skal finne én ting, men heller noen få alternativer.


Året som kommer

Nå som du har sett tilbake på året som har vært..

Er det noe du har lyst til å gjøre i året som kommer?

Er det noe du vil gjøre annerledes i året som kommer?

Hvordan hadde det sett ut i så fall? Hvilke tiltak kunne du gjort?

Noe du vil gjøre mer av?

Noe du vil gjøre mindre av?

Ord for året

Dersom du skulle hatt noen “ord for året” for å kort sammenfatte hva du vil fokusere på i året som kommer, hva skulle det vært?