“Å, det der var et skikkelig Simen-spørsmål”, er en setning jeg får høre overraskende ofte. Som regel er det da snakk om et spørsmål som ikke helt kan besvares med ett enkelt ord. Hvor du også sier hvorfor du vil svare akkurat det.

For eksempel, i stedet for å spørre om ”Hva er favorittfilmen din?” kan du heller si ”Kan du fortelle meg om en film du liker godt, men også hva du liker med den?“.

Hvordan ser det ut i praksis?

Kan du fortelle meg om en film du liker godt?

Skal vi seee.. Jeg liker “Inside Out”-filmen fra Pixar veldig godt. Ja, den er fin.

Hva liker du med den da?

Nei, jeg liker at det på én måte er en barnefilm, men på en annen måte er det en utrolig god måte å forstå seg sjøl på. Å forstå ulike følelser, og hvorfor det er viktig å anerkjenne og akseptere både de positive, men også de negative følelsene man har.

Mulighetene som kommer ut av det

Fra dette punktet kan praten gå i mange ulike retninger:

  • Hva tenker du egentlig om det å se på barnefilmer i voksen alder
  • På hvilken måte tenker du det er viktig å anerkjenne positive og negative følelser?
  • Kan du huske andre filmer som har gitt deg en lignende følelse?

Ved å grave etter bakgrunnshistoriene, eller grunnen til at folk svarer det de gjør, så vil du få flere veier å ta samtalen i. Det blir som at du har gått på en sti som plutselig deles opp i tre ulike retninger. Du veit kanskje ikke hvor de ulike stiene leder hen, men kanskje én sti virker mer spennende akkurat i det øyeblikket, også tar du den og ser hvor det bærer.

Evnen til å stille gode spørsmål gir meg muligheten til å ha flere av de type samtalene som jeg liker godt. Ikke at vi bare trenger å snakke om de temaene som jeg liker, det er ikke så viktig, men hvordan vi snakker om et tema derimot, det betyr masse for meg.

Avsluttende tanker

Det at folka rundt meg anser noe som et “Simen-spørsmål” er jo utrolig fint, for det betyr at jeg er konsekvent med måten jeg former en samtale på. At jeg spør for å forstå, og lar nysgjerrigheten lede an.

Jeg har begynt på et notat med gode spørsmål for å lage en samling over tid. I tillegg til at det kan være et sted for å utforske hva jeg legger i et “godt spørsmål”. Og ikke minst hvordan du kommer deg fra et spørsmål til en samtale i form av gode oppfølgingsspørsmål. For øyeblikket er det ikke så mye å hente der, men der lurte jeg på om du kunne hjelpe meg litt.

Hvordan du kan bidra

For hva vil du si utgjør et godt spørsmål? Det er jeg nysgjerrig på. Hvilke egenskaper har et bra spørsmål? Hva får det deg til å føle?

Eller om du skulle vært enda mer spesifikk – kan du komme på noen spørsmål som du setter pris på?