Figma

Bør nevnes at jeg har definert norsk som språk under keyboard layout-valget

  • cmd + . for å skjule grensesnittet, og kun fokusere på oppgava jeg har foran meg
  • cmd + K for å lage komponenter
  • shift + A for å lage auto-layouts
  • cmd + P for å åpne hurtigvelgeren/command palette
  • cmd + R for å endre navnet på laget du jobber med
  • shift + i for å søke etter komponenter i fila di
  • alt/opt + L for å åpne/kollapse lagene
  • tab og shift + tab for å bevege deg opp og ned blant lagene dine
  • enter og shift + enter for å gå ned og opp ulike nivåer lagene dine. Om du har valgt en autolayout f. eks, og du trykker på enter åpner du opp den gruppa som autolayouten består av, for så å vise de individuelle delene. Om du trykker på shift + enter beveger du deg opp et nivå igjen, og fokuserer på den spesifikke autolayouten, i stedet for de individuelle delene den består av.