Byggeklosser

HTML er bygd opp av mange ulike elementer og tags. Om du skal skrive et avsnitt f. Eks så har du en paragraph tag.

En ting jeg ikke helt forstår ennå

Hva er forskjellen på et element og en tag?

Eksempler

  • Paragraph
    • ```

      Skal vi se her

      `