Hva innebærer det å “Don’t make me think”?

“Don’t make me think” er Steve Krug sin første lov, eller prinsipp, om brukervennlighet. Hva det innebærer riktignok er at ting skal være selv-forklarende. Åpenbart. Lettforståelig og intuitivt.

Det vil si at man burde kunne forstå hva som er greia uten å måtte bruke en kalori på å sette seg inn i det.

Det vil si at noen som ikke har peiling på det området skal kunne se på løsningen og tenke, “Å ja, det er en sånn ting, her skal jeg gjøre det.” Om det er en nettbutikk f. Eks så skal det være forståelig for denne utenforstående brukeren at,

  • “Dette her er produktkategoriene
  • “Dette her er varene som er på tilbud”
  • “Her har vi de ulike produktene innenfor kategorien som er valgt”. I stedet for at man stiller seg selv spørsmål som,
  • “Oookei, hvor starter vi her?”
  • “Er det navigasjonen? Eller er det den der?”
  • “Hmm, hvorfor kalte de den tingen det?”
  • “Kan jeg klikke på den der?”
  • “De to linkene ser like ut, som om de utgjør samme tingen, men gjør de egentlig det?”
  • “Hvorfor ligger den der?”

Jobben til en UX designer, eller brukbarhetsdesigner, er altså å kvitte seg med alle spørsmålene. Om det så er navn og begreper som ikke er lett å forstå, eksempelet han bruker er om du ser på en nettside som utlyser jobbstillinger, også står det 1) Jobs, 2) Employment Opportunities, 3) Job-o-Rama.

Hvordan språket påvirker opplevelsen

Språkforvirringer er ikke bare knytta til uforståelige fagbegreper, men kan også være markedsavdelinga, eller meg sjøl, som prøver å være litt i overkant kreative med navngivninga av en knapp f. Eks.

Om noe er forståelig eller ikke vil som regel falle et sted på skalaen fra “Fullt forståelig for hvem som helst”, og “Aner ikke hva du snakker om”.

Grunnen til å unngå det her er såklart for å skape en jevnt over god brukeropplevelse. Samtidig handler det også om at små utfordringer som det der veier etterhvert tyngre og tyngre, etterhvert som de blir flere og flere.

“..It adds to our cognitive workload, distracting our attention from the task at hand. The distractions may be slight, but they add up, especially if it’s something we do all the time, like deciding what to click on.”

Gevinsten av å lage hver side eller skjermbilde selvforklarende er av samme grunn som å ha god belysning i en butikk, det får alt annet til å virke mye bedre.